Newsletter

Wpisz swój adres e-mail aby być na bieżąco i jako pierwszy otrzymywać najnowsze informacje.


Jachtowy Sternik Morski - szkolenie na Bałtyku

 Jachtowy Sternik Morski - szkolenie na Bałtyku

Tygodniowy kurs żeglarski na stopień Jachtowego Sternika Morskiego przeznaczony jest dla osób pełnoletnich posiadających podstawowe umiejętności żeglarskie. Program szkolenia pokrywa się z zagadnieniami i manewrami, których znajomość wymagana jest na egzaminie.

Szkolenie na stopień Jachtowego Sternika Morskiego prowadzimy na jachcie Sun Odyssey 379 wyposażonym w rolowaną genuę, pełnolistwowego grota z lazy jackiem, ogrzewanie Webasto, GPS/plotter, radar, sprayhood, instalację ciepłej wody, lodówkę itp. Zaokrętowanie odbywa się w Kołobrzegu.

Stopień jachtowego sternika morskiego uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń oraz jachtów morskich o długości do 18 m po wodach morskich.

Obowiązujący do tej pory stopień sternik jachtowy zachowuje swoją ważność. Posiadacze patentu sternika jachtowego mogą go wymienić na patent jachtowego sternika morskiego.

Szkolenie prowadzi  kpt. Piotr Nochowicz.

Zajęcia teoretyczne:
 
część zajęć teoretycznych prowadzona jest w systemie e-learning'u. W trakcie szkolenia praktycznego na wodzie następuje sprawdzenie zastosowania wiedzy w praktyce.


KOD START KONIEC MIEJSCE CENA REZERWACJA ON-LINE
SJSM-1 30.05 07.06 Kołobrzeg 1.600,0 PLN

rezerwuj

SJSM-2 30.08 06.09 Gdynia 1.390,0 PLN

rezerwuj

Już teraz skorzystaj z funkcji REZERWACJA ON-LINE.

Kliknij przy wybranym terminie rezerwuj.

Formy płatności: przelew internetowy.

Procedura rezerwacji:

Krok 1

wysłanie elektronicznego formularza z tej strony. Na adres e-mail otrzymasz potwierdzenie rezerwacji, które będziesz mógł wydrukować

Krok 2

Otrzymacie Państwo od nas egzemplarz umowy  e-mailem. Po zaakceptowaniu i podpisaniu jeden egzemplarz należy odesłać na e-mail: biuro@wakacjepodzaglami.eu

Krok 3

Ostatecznym potwierdzeniem zawarcia umowy oraz rezerwacji miejsca jest otrzymanie przez nas podpisanego egzemplarza umowy oraz wpłynięcie zaliczki lub pełnej kwoty na nasze konto.
Rezerwację potwierdzamy telefonicznie lub e-mailem.
 
UWAGA!

Aby rezerwacja była pełna prosimy o zapoznanie się  z :

 

Zniżki:

100 zł dla uczniów i studentów do 26 roku życia, 5% dla stałych klientów, 5% podczas targów Wiatr i Woda 2014, 5% dla grupy minimum 4 osób przy jednoczesnej rezerwacji. Zniżka maksymalna - 15%.

 Płatność:

30% ceny szkolenia podczas dokonywania rezerwacji, 70% ceny na 6 tygodni przed zaokrętowaniem. 

 Cena zawiera:

 • szkolenie,
 • miejsce na jachcie,
 • ubezpieczenie NNW,
 • opłaty portowe w porcie zaokrętowania i wyokrętowania.

 Cena nie zawiera:

 • wyżywienia,
 • dojazdu do miejsca zaokrętowania,
 • parkingu,
 • opłat portowych w portach innych niż port zaokrętowania i wyokrętowania,
 • paliwa,
 • sprzątania po rejsie,
 • kosztu egzaminu i wydania patentu.

Koszty dodatkowe (płatne na miejscu):

 • Kasa pokładowa: średni koszt utrzymania ok. 300 zł / osoba / tydzień  (wyżywienie - również w knajpkach, paliwo, opłaty portowe, sprzątanie po rejsie.
 • Parking dla samochodu osobowego: ok. 35 PLN / dobę (średni koszt parkingu w okolicach mariny).

Zakwaterowanie:

 • w kabinach dwuosobowych lub w mesie. Załoga jachtu liczy maksymalnie siedmiu uczestników kursu + instruktor.


Jak przydzielane są koje na jachcie?
Nie ma możliwości wybrania i zarezerwowania koi przed szkoleniem. Podziału miejsc dokonuje na początku szkolenia instruktor, uwzględniając liczbę par, pojedynczych osób itp. Jeżeli w załodze jest para, staramy się udostępnić jej miejsce w kabinie z podwójną koją. W przypadku, kiedy załoga nie zgadza się z dokonanym przez instruktora podziałem, następuje losowanie koi.

Kasa pokładowa:

 • wysokość wpłat do kasy ustalana jest przez uczestników szkolenia.Z kasy opłacane jest wyżywienie przygotowywane na jachcie, opłaty portowe, sprzątanie po rejsie i paliwo.
 • Instruktor zwolniony jest z wnoszenia składki do kasy pokładowej.

 

EGZAMIN NA STOPIEŃ JACHTOWEGO STERNIKA MORSKIEGO (WYMAGANIA):

Patent jachtowego sternika morskiego uzyskuje osoba, która:

 1. ukończyła 18. rok życia
 2. odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi;
 3. zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Osoba ubiegająca się o wydanie patentu składa do właściwego polskiego związku sportowego następujące dokumenty:

 1. wniosek o wydanie patentu zawierający:

            a) imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, adres zamieszkania oraz podpis wnioskodawcy,

            b) datę,

            c) rodzaj patentu,

            d) zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;

       2.  zaświadczenie o zdaniu egzaminu;

       3.  dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stażowych, w szczególności pozytywne opinie z odbytych rejsów wystawione przez kapitana jachtu, karty rejsu lub – w przypadku rejsów prowadzonych samodzielnie – inne dokumenty potwierdzone przez armatora jachtu.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:

 1. spełnienie wymogów niezbędnych do uprawiania turystyki wodnej dla uzyskania patentu,
 2. przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.

Egzamin składa się: z części praktycznej (m.in. pływanie na żaglach, manewry portowe, manewr "człowiek za burtą") oraz części teoretycznej. W części teoretycznej należy poprawnie odpowiedzieć na min. 65 z 75 pytań oraz bezbłędnie rozwiązać zadanie nawigacyjne.

Koszt egzaminu: 350,00 zł (płatne na miejscu przed egzaminem)

Koszt patentu: 50,00 zł (płatne na miejscu w momencie składania wniosku o wydanie patentu) 50% zniżki na egzamin i patent dla osób uczących się poniżej 26 roku życia (osoby korzystające ze zniżek muszą dodatkowo przedstawić legitymację szkolną lub studencką)

UWAGA: od kandydatów na jachtowego sternika morskiego nie jest wymagane posiadanie stopnia żeglarza jachtowego

Czas oczekiwania na wydanie patentu wynosi minimum 30 dni

 

PROGRAM SZKOLENIA NA STOPIEŃ  JACHTOWEGO STERNIKA MORSKIEGO:

ze względu na dużą ilość materiału zalecamy przyswojenie wymaganej wiedzy przed rozpoczęciem kursu, tak aby podczas szkolenia pracować z instruktorem na zasadzie powtórek i konsultacji

 

A. Wiedza teoretyczna 
1) Jachty żaglowe morskie, w tym:
a) eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń jachtu oraz ocena ich stanu technicznego,
b) obsługa przyczepnych i stacjonarnych silników spalinowych;
2) Locja, w tym:
a) oznakowanie nawigacyjne,
b) morskie pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie (mapy nawigacyjne, spisy świateł),
c) znaki i skróty stosowane na mapach,
d) podstawowa znajomość pływów i prądów pływowych,
e) przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu;
3) Nawigacja, w tym:
a) jachtowe urządzenia nawigacyjne (sondy, odbiorniki systemów nawigacji satelitarnej, wskaźniki wielofunkcyjne itp.),
b) podstawy nawigacji terestrycznej,
c) nawigacja zliczeniowa;
4) Meteorologia, w tym:
a) podstawowe przyrządy meteorologiczne i ich wykorzystanie,
b) radiowe komunikaty meteorologiczne dla żeglugi, system transmisji ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych;
5) Sygnalizacja i łączność, w tym:
a) sygnalizacja wzywania pomocy, procedury GMDSS, wykorzystanie środków pirotechnicznych oraz radiostacji VHF,
b) sygnały ostrzegawcze;
6) Ratownictwo, w tym:
a) podstawowe informacje o służbach ratowniczych,
b) postępowanie w przypadku pożaru, awarii takielunku, kolizji, wypadku,
c) przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania,
d) udzielanie pierwszej pomocy i współdziałanie ze stacjami ratownictwa i śmigłowcem ratowniczym oraz łodzią zabezpieczenia ratowniczego,
e) „człowiek za burtą” na morzu,
f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,
g) sztrandowanie;
7) Planowanie rejsu, z uwzględnieniem:
a) ograniczeń wyjścia i wejścia do portu,
b) odległości i czasu trwania rejsu,
c) ewentualnych zagrożeń w czasie rejsu,
d) przygotowania załogi jachtu;
8) Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych;

B. Umiejętności praktyczne:
1) Manewry pod żaglami w zakresie:
a) optymalnego doboru żagli do panujących warunków,
b) prowadzenia jachtu pod żaglami i przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
c) sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą”;
2) Manewry na silniku na jachcie morskim wyposażonym w silnik zapewniający uzyskanie prędkości nie mniejszej niż 4 węzły w zakresie:
a) kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach,
b) alarm „człowiek za burtą”;
3) Kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, stosownie do sytuacji w jakiej znajduje się jacht.
 
UWAGA: szkolenie NIE kończy się egzaminem!

 

Jeśli nie chcesz skorzystać z REZERWACJI ON-LINE skorzystaj z formularza w zakładce kontakt i prześlj nam następujące dane:

 • datę i rodzaj szkolenia
 • liczbę miejsc
 • imię i nazwisko
 • adres pocztowy
 • adres e-mail
 • numer telefonu kontaktowego
 • datę urodzenia
 • kopię legitymacji szkolnej lub studenckiej (tylko, jeśli przysługuje Ci zniżka dla osób uczących się poniżej 26 roku życia - szczegóły >>
 • ewentualne pytania dotyczące imprezy

Powyższe dane możesz nam podać również telefonicznie (61 842 68 59).

Po otrzymaniu zgłoszenia dokonamy wstępnej rezerwacji i prześlemy e-mailem umowę uczestnictwa w imprezie. W umowie podany będzie termin wygaśnięcia rezerwacji, który jest jednocześnie terminem płatności oraz rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat.

ZAPRASZAMY !

Jeśli masz pytania dotyczące danej imprezy, sprawdź w zakładce Vademecum (FAQ), możliwe, że znajdziesz tam odpowiedź

 

Zobacz nasz inne oferty:


ŻEGLARSTWO dla....

REJSY

SZKOLENIA ŻEGLARSKIE

CHARTERY

OFERTA DLA SZKÓŁ

 

 

Powrót

Najnowsze zdjęcia w galeriach


Sprawdź aktualną pogodę